top of page

Một số kinh nghiệm bóc vạt và sử dụng vạt "DIEP" trong tái tạo vú

Ung  thư  vú  là  loại  ung  thư  thường  gặp.  Đối  với bệnh nhân sau phẫu thuật cắt bỏ vú do ung thư, yêu cầu tái tạo vú được đặt ra để trả lại sự tự tin cho người bệnh...

0 bình luận
  • 22281876_1596389817048947_33247440096155
  • Facebook
  • tải xuống
  • YouTube
  • whatsapp
  • hh_drive_96dp
bottom of page