top of page

Vị trí và độ dài sẹo mổ trong nâng ngực thẩm mỹ

Trước khi quyết định nâng ngực thẩm mỹ bằng túi độn, bạn nên thảo luận và thống nhất với bác sĩ để quyết định đường sẹo mổ phù hợp nhất cho trường hợp của bạn. Nên nhớ là không có trường hợp nào giống trường hợp nào...

https://www.phunuonline.com.vn/vi-tri-va-do-dai-seo-mo-trong-nang-nguc-tham-my-a32660.html

0 bình luận
  • 22281876_1596389817048947_33247440096155
  • Facebook
  • tải xuống
  • YouTube
  • whatsapp
  • hh_drive_96dp
bottom of page