top of page

Tư vấn

Đưa lời khuyên, giải pháp các vấn đề thẩm mỹ phù hợp cho mỗi khách hàng.

 • 30 phút
 • Lý Thái Tổ

Mô tả dịch vụ

Đặc điểm nhân dạng của mỗi người khác nhau, nên trong phẫu thuật thẩm mỹ, không có trường hợp nào trường hợp nào.


Chi tiết liên hệ

 • 9 Lý Thái Tổ, Phường 1, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

  +84908894568

  doctornga.website@gmail.com


 • 22281876_1596389817048947_33247440096155
 • Facebook
 • tải xuống
 • whatsapp
 • hh_drive_96dp
bottom of page